Orgaworld ondertekent samenwerking verduurzaming Lelystad

Shanks-bedrijf Orgaworld gaat samenwerken met diverse andere partijen om het 'grand design' voor duurzame energie productie en infrastructuur in Lelystad te ontwikkelen.

Het Grand Design is een schetsontwerp voor duurzame energieproductie en infrastructuur in Lelystad. De gemeente Lelystad wil in 2025 energieneutraal zijn en daarom alle energie die de stad nodig heeft in de toekomst duurzaam opwekken. Lokale energiebronnen zijn er in principe genoeg. De kunst is alle vraag en aanbod slim aan elkaar te knopen. Het Grand Design geeft hier mede invulling aan.

Het Grand Design is onderverdeeld in deelprojecten op drie gebieden: verduurzaming bestaande bouw, biogas en duurzame brandstof BioLNG. Voor de verduurzaming van bestaande bouw wordt gekeken naar de mogelijkheden voor een open warmtenet dat beschikbaar is voor meerdere lokale warmtebronnen en afnemers. Daarnaast wordt onderzocht of het mogelijk is om biogas rechtstreeks in te zetten voor het verwarmen van huizen. Reeds aanwezige en nieuwe bronnen voor biogas worden daarvoor onderzocht. Ten slotte worden de kansen om biogas als grondstof te gebruiken voor de productie van de duurzame brandstof BioLNG nader verkend. In de intentieverklaring is afgesproken het Grand Design in verschillende projecten te realiseren.

De Orgaworld Biocel-locatie in Lelystad is een potentiƫle bron van energie. Op deze locatie worden organische afvalstromen via vergisting omgezet naar biogas. Dat wordt vervolgens omgezet naar elektriciteit waarmee meer dan 1.500 huishoudens van groene energie worden voorzien. Het biogas dat wordt geproduceerd, kan mogelijkerwijs ook worden ingezet als brandstof voor biogasketels om woningen te verwarmen.

Naast Orgaworld hebben ook Akiet, Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling, woningcorporatie Centrada, DMT-ET, ENGIE, Ennatuurlijk, HVC, Marfo Food, McCain, gemeente Lelystad, Stichting Wageningen Research en Waterschap Zuiderzeeland, de samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst Ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst