Semi-ondergronds inzamelsysteem

Afval kan ook eenvoudig en gescheiden ingezameld worden door middel van een semi-ondergronds inzamelsysteem.

Het bovenste gedeelte is zichtbaar en het overige deel bevindt zich onder de grond. In tegenstelling tot de traditionele containers, die horizontaal zijn, is dit type container verticaal.

Het afval wordt door haar eigen gewicht gecomprimeerd en het oudste afval ligt op de bodem. Doordat het onder de grond wordt ingezameld, blijft het afval koel en dit zorgt er voor dat de inhoud van de container minder geur verspreidt.

Lediging van een container gebeurt door middel van een vrachtwagen met kraan die de draagzak uit de container licht en deze leegt in de container op de vrachtwagen. De inwerp-opening blijft daardoor schoon en zo nodig wordt een wegwerpzak in de draagzak geplaatst.

Deze containers zijn er in vijf verschillende modellen. Van 300 liter tot 5000 liter voor verschillende afvalsoorten zoals bedrijfsafval, papier en karton, glas en GFT.

Voor afvalstoffen zoals glas, GFT en “nat” bedrijfsafval kan de container worden uitgerust met een aparte binnenbak om vrijkomende vloeistoffen in op te vangen.

Van den Enden biedt hiermee een mogelijkheid tot een efficiënte en flexibele inzameling van diverse afvalstoffen.