Afzetcontainers

Er zijn bijna even veel soorten containers als er soorten afval zijn. De keuze van het meest geschikte containertype is afhankelijk van de hoeveelheid afval dat vrijkomt, samenstelling van het afval, mogelijke overlast voor de directe omgeving, (brand)veiligheid, bereikbaarheid van de container en uiteraard het kostenplaatje.

Containers zijn in verschillende afmetingen beschikbaar, zowel open als gesloten (en afsluitbaar), van 3 tot en met 40m³.

Van den Enden levert u de container die het beste aansluit op uw wensen.