Puin

Puin is de verzamelnaam voor stenen, tegels en bestrating en komt meestal vrij tijdens sloopwerkzaamheden of tuinaanleg. Alle vrijkomende puin gaat naar puinbreekinstallaties waar het wordt verkleind en vindt daarna zijn weg als fundering voor dijken, wegen en aanleg van terreinen. Afvoer geschiedt door middel van afzetcontainers van 3m³ tot 20m³.