Bouw- en sloopafval

Of het nu vrijkomt tijdens een nieuwbouw, verbouwing, of de sloop van een woning, bouw- en sloopafval is een van de grootste afvalstromen die vrijkomt in Nederland. Het is veelal een mengsel van hout, steen, gruis, tegeltjes, leidingen
plastic e.d. Dit afval wordt door ons ingezameld en gaat naar onze verwerker waar het afval grotendeels wordt gesorteerd en hergebruikt. Afvoer geschiedt door middel van afzetcontainers van 3m³ tot 40m³.